История на Керамат АД

Собственик на Керамат АД

Предприятието е създадено през 1855 г. от Д. Кулев, който закупува мястото и започва производство с 10-15 работници. Тази дейност продължава до 1893 г., когато собственикът наема 60-70 роботници и започва масово производство на керемиди. Така Кулев през 1893 г. слага началото на едно дребно предприятие. Името на предприятието се ражда през 1908 г., когато собственикът изпраща пръст за изследване в Германия. Пробите са дали положителни резултати, отговарящи на стандарта "Звезда", което име собственика приема и за име на предприятието. През същата година са закупени преса, глиномесачка и парна машина. През 1949 г. се построява рингова пещ с 22 камери, а през 1961 г. същата се удължава с още 24 камери, построяват се тунелни сушилни от 24 канала. През 1964 г. към предприятието се присъединява цех Ветрище с рингова пещ, разположен на 40 км от Каспичан.

Гледка към Керамат АД

От 1996г. името на предприятието е "Керамат" ЕАД. В цеха в гр. Каспичан се произвеждат тухли четворки, а в цеха във Ветрище се произвеждат единични тухли. През 1999 г. предприятието се приватизира и става частна собственост и от ЕАД преминава в АД. През 2003г. частното вече предприятие закупува цеха в гр. Шумен, кв. Дивдядово, където се произвеждат тухли четворки. През 2008 г. Керамат АД модернизира производството на тухли. Инсталират се пещи и поточни линии от водещите марки Bernini и CMA.

Първата административна сграда на Керамат АД през далечната 1922 г.

Първата административна сграда на предприятието през далечната 1922 г. Сградата до ден днешен е съхранена като архитектурна ценност и символ за фирмата.