Технология за производство на тухли

Глина подготвена за производство на тухли в Керамат АД

Тухлите се предлагат палетизирани на европалети или в насипно състояние според предпочитанията на клиента. Продуктите на "Керамат" АД - гр. Каспичан отговарят на изискванията на ЕС и БДС и са придружени със сертификат за качество.

Фирмата разполага със собствен транспорт и богат автопарк с логистични единици.

Горелки Bernini

Основна суровина за производството на керамични блокове за зидария е мергелна глина, която се добива от кариерата, намираща се на територията на завода. Глината се оставя в специално за целта помещение, където се полива за да се повиши влажността й до 16 %.

От временния склад глината се подава заедно с въглищен прах /шлам/. С помощта на шибри се дозира необходимото количество глина и шлам, след което се омесват. Сместа се подава по лента до колерганг за мокро смилане. Предназначението на колерганга е да разбива, раздробява, смила глината и да я размесва предварително с другите компоненти на суровината /глиногоривка, пясък и др./. Подаденият материал се смесва и се оросява с вода, за да добие влажност.

Производство на тухли

Получената глинена смес попада на транспортната лента, която я отвежда до гладки и груби валци. От тях посредством гумена транспортна лента грубо смляната суровина се отвежда към гладки - финни валци. От там посредством транспортна лента и пластинчат транспортьор, суровината се предвижва до закритото глинохранилище с транспортна лента.

Тук суровината престоява не по - малко от 72 часа. Раздробената и смляна суровина добива равномерна влажност и добри формовъчни качества. От закритото глинохранилище, глината се транспортира до смесителя на вакуум пресата, където се оросява, доовлажнява и размесва суровината, след което се подава във вакуум - камерата на вакуум - пресата.